LG z tytułem Innowatora Roku przyznanym przez General Motors