LG ogłasza zmiany organizacyjne, by jeszcze lepiej reagować na zmiany środowiska biznesowego