LG zobowiązuje się do realizacji najbardziej ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych