Globalna premiera V30 – LG wyznacza nowe granice mobilnej kinematografii