Usługa LG „MyCar Alarm” zintegrowana z nowymi samochodami KG Mobility