Prezes LG na targach IAA Mobility 2023 przedstawi wizję przyszłości mobilności