LG ustanawia globalny projekt badawczo-rozwojowy w celu opracowania wysokowydajnych pomp ciepła w ekstremalnie niskich temperaturach