LG OTWIERA NOWY OŚRODEK BADAWCZY NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ