REWOLUCJA W WYKONANIU LG W BERLINIE – ROZWIĄZANIA AI KSZTAŁTUJĄ NASZĄ RZECZYWIŚTOŚĆ