Trzykrotny wzrost liczby użytkowników LG Channels w Europie