Cel LG w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zatwierdzony przez ekspertów klimatycznych SBTi