Dyrektor generalny LG ogłasza odważną wizję transformacji spółki w „firmę oferującą rozwiązania typu smart life”