Prezes LG przedstawia plan osiągnięcia celu „Future Vision 2030”