LG z najwyższym w historii rocznym przychodem – wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz 2019 rok